Privacywetgeving

Vanaf 25 mei 2018 geldt de Algemene Verordening Gegevensbescherming, de AVG. Je privacy is voor Rijschool Safe van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de privacywet. Je gegevens zijn veillig bij ons wij zullen zorgvuldig met je gegevens omgaan. In deze privacyverklaring leggen we uit wat we bij Meteoor doen jouw informatie.

Contactgegevens
Om je aan te melden voor een proefles dien je bij ons een formulier in te vullen.
Dit formulier maakt gebruik van jouw NAW-gegevens (naam, adres en woonplaats), telefoon nummer, voor welk voertuig je wilt aanmelden, telefoon nummer en email adres. Deze gegevens worden goed en beveiligd bewaard.

Jouw persoonsgegevens
Je persoonsgegevens worden verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:

 • het reserveren van CBR-examens
 • het aangaan van (les)overeenkomsten
 • het versturen van e-mails
 • het plaatsen van berichten op social media (zoals, gefeliciteerd je bent in één keer geslaagd!)

Soort gegevens
Voor de bovenstaande doeleinden kunnen wij de volgende persoonsgegevens van je vragen:

 • NAW (naam, adres, woonplaats)
 • E-mailadres
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

Verstrekking aan derden
De gegevens die je aan ons geeft, kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.
Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van je persoonsgegevens te waarborgen. (bijvoorbeeld het CBR) Rijschool Safe bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Onderstaand een verklaring betreft het gebruik van Facebook:
We embed Facebook Comments plugin to allow you to leave comment at our website using your Facebook account. This plugin may collect your IP address, your web browser User Agent, store and retrieve cookies on your browser, embed additional tracking, and monitor your interaction with the commenting interface, including correlating your Facebook account with whatever action you take within the interface (such as “liking” someone’s comment, replying to other comments), if you are logged into Facebook. For more information about how this data may be used, please see Facebook’s data privacy policy: https://www.facebook.com/about/privacy/update

Beveiliging
Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Wij zorgen dat je gegevens bij ons goed beveiligd zijn. De beveiling is een doorgaans proces dat nauwkeurig wordt ge-update.

Cookies
Rijschool Safe maakt geen gebruikt van trackingcookies.

Wijzigingen privacybeleid
Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot u verwerken, dan brengen wij u daarvan op de hoogte.

Inzage, wijzigen en verwijderen van je gegevens
Als je vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van jou hebben, kun je altijd contact met ons opnemen.

Je hebt de volgende rechten

 • uitleg over welke persoonsgegevens wij hebben en wat we er mee doen
 • inzage in de precieze persoonsgegevens
 • het laten corrigeren van fouten
 • het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens
 • intrekken van toestemming
 • bezwaar maken tegen een bepaald gebruik

Maak hiervoor een afspraak bij de rijschool.

Bellen en Whatsappen kan natuurlijk ook WhatsApp 06 40146812

Klacht indienen
Als je vindt dat wij je niet op de juiste manier helpen, dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens
Rijschool Safe
Gerbrandylaan 13
4571TW Axel
info@rijschoolsafe.nl
Telefoon nr 06 40146812
WhatsApp 06 40146812

Print article